Tabellenboekje.NL

 

Koran Hoofdstukken Tabellen

In deze sectie de volgende tabellen:

Hoofdstukken (Soera's) van de Koran


Tabel: Hoofdstukken (Soera's) van de Koran

SoeraNaamSoeraNaam
1Het begin (el-Fatihah)58De pleitende vrouw (el-Modjaadalah)
2De koe (el-Baqara)59De bijeenkomst (el-Hasjr)
3Het Huis van Imraan (el-Imraan)60De vrouw die verhoord zal worden (el-Momtahanah)
4De vrouwen (an-Nisaa)61De strijdplaats (as-Saff)
5De tafel (el-Maidah)62De bijeenkomst (vrijdag) (el-Djomo'ah)
6Het vee (el-Anaam)63De huichelaars (el-Monaafiqoen)
7De verheven plaatsen (el-Araf)64Beider verlies en winst (at-Taghaabon)
8De oorlogsbuit (el-Anfal)65De scheiding (at-Talaaq)
9Berouw (at-Tauba)66Denkend dat iets verboden is (at-Tahriem)
10Jonas (Joenos)67De dominie (el-Molk)
11Hoed68De pen (el-Qalam)
12Jozef (Joesof)69De zekere realiteit (el-Haaqqah)
13De donder (ar-Rad)70De manieren van ascentie (el-Ma'aaridj)
14Abraham (Ibrahim)71Noach (Noeh)
15Het rotsachtige pad (al-Hidjr)72el-Djinn
16De bij (an-Nahl)73Gevouwen in kleding (el-Mozzammil)
17De nachtelijke tocht, de kinderen van Israel (al-Israa, bani Israel)74De gebundelde (el-Moddassir)
18De spelonk (al-Kahf)75De wederopstanding (el-Qi´jaamah)
19Maria (Maryam)76De Tijd, De Mensen (ad-Dahr, el-Insaan)
20Taa Haa77Zij Die Gezonden Waren (el-Morsalaat)
21De profeten (el-Anbiyaa)78Het Nieuws (an-Naba)
22De pelgrimstocht (el-Hadj)79An-Naziaat
23De gelovigen (el-Mominoen)80Hij Fronste (Abasa)
24Het licht (an-Nour)81Het Opvouwen (At-Takwier)
25Het criterion (el-Forqaan)82Het Klievende (el-Infitaar)
26De dichters (asj-Sjoaraa)83Daden in fraude (el-Motaffifeen)
27De mieren (an-Naml)84De Splijting (el-Insjiqaaq)
28De vertelling (el-Qasas)85De Tekens van de Zodiak (el-Boroej)
29De spin (el-Ankaboet)86De Nachtelijke Bezoeker (at-Taariq)
30De Romeinen (ar-Roem)87De Allerhoogste (el-Ala)
31De Wijzen (Loqmaan)88Het Overweldigende Evenement (el-Ghaasjijah)
32De aanbidding (as-Sajda)89De Dageraad (el-Fadjr)
33De confreres (el-Ahzab)90De Stad (el-Balad)
34De stad Saba (Saba)91De Zon (asj-Sjams)
35De schepper (Faatir)92De Nacht (el-Lail)
36Jaa Sien93De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa)
37De gerangschikten (as-Saafaat)94De Expansie (asj-Sjarh)
38Saad95De Vijg (at-Tien)
39De groepen (az-Zomar)96Het Geronnen Bloed (el-Alaq)
40De gelovige (el-Momin)97De Waardevolle Nacht (el-Qadr)
41Fussilat98Het Uitsluitende Bewijs (el-Bajjinah)
42De consultatie (asj-Sjoera)99Het Geschuddene (az-Zalzalah)
43De gouden juwelen (az-Zochrof)100Zij Die Rennen (el-Aadi'jaat)
44De rook (ad-Dochaan)101De Dag van Oproering (el-Qaariah)
45Het knielen (el-Djaasijah)102Opstapelen (at-Takaasor)
46Bochtige zandpaden (el-Ahqaaf)103Tijd door de Tijden (el-Asr)
47Mohamed104De Schandaal Verspreider (el-Homazah)
48De overwinning (el-Fath)105De Olifant (el-Fiel)
49De binnenkamers (el-Hodjoraat)106Quraish
50Qaaf107De Noden van Buren (el-Maa'oen)
51De verspreidende winden (az-Zaarijaat)108De Overvloed (el-Kausar)
52De berg (at-Toer)109De Ongelovigen (el-Kaafiroen)
53De ster (an-Nadjm)110De Overwinning (an-Nasr)
54De maan (el-Qamar)111De Palmvezel, De Vlam (el-Masad, el-Lahab)
55De barmhartige (ar-Rahmaan)112Zuiverheid van Geloof (el-Ichlaas)
56De onoverkomelijke gebeurtenis (el-Waaqiah)113De Dauw (el-Falaq)
57Het ijzer (el-Hadied)114De Mensheid (an-Naas)

Als bronvermelding kunt u opnemen:

Website: tabellenboekje.nl (Tabel Hoofdstukken (Soera's) van de Koran)

Wilt u vanaf uw eigen website een link plaatsen naar bovenstaande tabel refereer dan naar (href):

De juiste tabel zal dan worden vertoond. U kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.

Weetje: De hoofdstukken van de Koran worden soera's genoemd. Bij het dagelijks vijfvoudige gebed kiezen veel moslims bij voorkeur uit de 37 laatste [en korte] soera’s van de Koran. Dit zijn de hoofdstukken 78-114.
Niet Gevonden wat je Zocht?

Heeft u de juiste informatie niet gevonden dan kunnen onderstaande link suggesties u misschien verder op weg helpen. Bezoek ons gauw weer, misschien staat de juiste tabel dan wel op het on-line tabellenboekje!

Design4W3 Webdesign en Webhosting - Degelijk en Betrouwbaar!